top of page

Genomförda projekt

E-luxhus.png

Huvudkontor för Electrolux

PROJEKTLEDNING OCH RÅDGIVNING I SAMBAND MED INFLYTTNING, SENARE FÖRVÄRV.

 Nytt huvudkontor för Hi3G, Tre

RÅDGIVNING OCH PROJEKTLEDNING I SAMBAND MED TECKNANDE AV HYRESAVTAL OCH FLYTT

Trehus.png
Tele2hus.png

Tele2

PROJEKTLEDNING FLYTT TILL NYA LOKALER I KISTA

Vattenfall

PROJEKTLEDNING, SAMLOKALISERING AV HUVUDKONTOR OCH ÖVRIG VERKSAMHET TILL SOLNA

Vattenfallhus.png
Swedbankhus.png

Swedbank

HYRESGÄSTRÅDGIVNING OCH PROJEKTLEDNING AV FLYTT TILL NYTT HUVUDKONTOR I SUNDBYBERG

AFRY (ÅF)

PROJEKTLEDNING AV SAMLOKALISERING TILL NYTT HUVUDKONTOR I SOLNA

ÅFhus.png
Genomförda projekt: Projekt
bottom of page